คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 กับสิ่งที่คุณไม่รู้

compiter-legeng
คอมพิวเตอร์ จัดเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน ที่มีมาเป็นยุคสมัยต่อๆกันมา โดยมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและความรวดเร็วต่อความต้องการของมนุษย์ ซึ่งคอมพิวเตอร์แต่ละยุคนั้นก็มีความสามารถที่แตกต่างกันไป และมีรูปร่าง ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยจะมีรูปทรงกะทัดรัดยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายต้อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ ในยุคสมัยนั้นๆ โดยในวันนี้เราจะมีพูดเน้นถึงคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 2 โดยคอมพิวเตอร์ยุคนี้นั้นเป็นคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาและถูกออกแบบให้มีความ สะดวกมายิ่งขึ้นกว่าคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 1 โดยคอมพิวเตอร์ยุคนี้นั้นถูกผลิตออกมาในระหว่างปี พ.ศ.2502 ถึง พ.ศ. 2506 โดยคอมพิวเตอร์ยุคนี้นั้นมีจุดเด่นตรงที่ได้นำเอาทรานซิสเตอร์และไดโอคเข้า มาใช้เพื่อแทนที่หลอดสุญญากาศเป็นครั้งแรก ซึ่งคอมพิวเตอร์ยุคนี้นั้น เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง และมีราคาที่ถูกขึ้น แต่ก็สามารถทำงานได้เร็วขึ้นเช่นกัน เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้นั้นมีราคาที่ถูก จึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้นั้นมีขนาดที่เล็กลง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์ยุคนี้นั้น จะเป็นการทำงานโดยใช้วงแหวนของแม่เหล็ก และจะใช้เทปแม่เหล็กเพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลอีกด้วย โดยจานแม่เหล็กนั้นจะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการรับข้อมูลและยัง มีอุปกรณ์อื่นๆที่ช่วยในการรับข้อมูลอีกด้วย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านั้นก็ให้ผลลัพธ์ที่ออกมาอย่างดีมาก จึงเป็นที่นิยมและยอมรับต่อผู้คนยุคสมัยนั้น เพื่อเป็นการเอามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมีความรวดเร็วในการทำงานนั้น เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ยุคนี้นั้น มีความเร็วในการประมวลผลดีเป็นอย่างมาก เพราะสามารถที่จะประมวลผลในหนึ่งคำสั่งเพียงแค่ประมาณหนึ่งในพันของวินาที เพียงเท่านั้น ซึ่งจัดได้ว่าสามารถประมวลได้เร็วเป็นอย่างมากเครื่องหนึ่ง