เมาส์ อุปกรณ์สำคัญของคอมพิวเตอร์

compiter-more

เครื่อง คอมพิวเตอร์นั้น เป็นเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกเพศทุกวัย ซึ่งคนที่ทำงานนั้น การที่จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงานต่างๆด้วยโปรแกรม การเก็บข้อมูล สร้างฐานข้อมูลต่างๆ ส่วนเด็กๆนั้น ก็จะมุ้งเน้นในการค้นหาข้อมูล สื่อการเรียนการสอนของวิชาที่ได้รับมอบหมายที่ให้มาทำเป็นการบ้าน เพื่อหาข้อมูลในเรื่องนั้นๆ หรือแม้แต่มนเรื่องของการทำรายงาน การพิมพ์งานส่งอาจารย์ต่างๆอีกด้วย หรือจะเป็นในเรื่องของการให้ความบันเทิงต่อผู้ใช้งาน การใช้งานสื่อออนไลน์ต่างๆ Social Network ต่างๆ การดูคลิปต่างๆจากทั่วโลกใน Youtube ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจัดได้ว่าเป็นเครื่องที่สามารถใช้งานและสามารถทำ อะไรได้หลายๆอย่าง อย่างหลากหลาย โดยเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องเอามาประกอบใช้งานให้ เข้ากัน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปก็จะไม่สามารถใช้งานได้เลยก็ว่าได้ ซึ่งก็มีอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้จะเป็นเพียงอุปกรณ์ที่มีขนาดที่เล็กนั้น แต่ก็มีประโยชน์อย่างล้นหลาม เพราะทำให้เรานั้นสามารถที่จะควบคุมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ตัวอักษรชี้ในการควบคุมและเลือกสิ่งต่างๆบนหน้าจอของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้ว ทุกคนก็น่าจะคิดออกว่าอุปกรณ์ชนิดนั้นคืออะไร แน่นอนแล้ว มันก็คือ เมาส์ (Mouse) นั้นเอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในภาษาอังกฤษนั้น เมาส์ จะเขียนว่า Mouse ซึ่งในความหมายของภาษาอังกฤษจะแปลว่าหนู ซึ่งก็ไม่ใช้เป็นเรื่องแปลกอะไร เพราะถ้าเราได้ลองสังเกตเมาส์ที่เราจับ คลิกๆ อยู่ทุกวัน เราก็จะเห็นว่ามันนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับหนูเป็นอย่างมาก มีลักษณะที่เป็นวงลีนูนๆที่สามารถจับได้อย่างพอดีมือ ซึ่งเมาส์นั้นก็จัดได้ว่าเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งของคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญ มากเลยจริงๆ ซึ่งเมาส์ปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นก็ได้มีรูปร่างงต่างๆให้เลือกอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสีสัน รูปแบบต่างๆที่ดัดแปลงเพื่อให้มีความแปลกใหม่ รวมถึงไฟประดับของเมาส์ที่ให้มีความสวยงามที่โดดเด่นอีกด้วย