ค่านิยมระหว่างคอมพิวเตอร์กับโน๊ตบุ๊ค

compiter-hitec copy
เมื่อ เทคโนโลยีได้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของคนเราทำให้เกิดความสะดวกสบายทาง ด้านการสื่อสารสนทนาจากระยะไกลที่อยู่ทุกมุมทั่วโลก การรวบรวมข้อมูล การบริการจัดการ การหาข้อมูลวิเคราะห์ประมวลผลแลอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความ บันเทิงให้แก่วัยรุ่น เป็นเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยจึงมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น หากคิดเป็นข้อเปรียบเทียบกันแล้วนั้น โน๊ตบุ๊ค มีข้อดีกว่าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ติดบ้านคือ มันสามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวก เหมาะกับ บุคคลในวัยทำงาน หรือวัยเรียน แต่บางคนก็ไม่ชอบที่จะพกพาโน๊ตบุ๊ค เพราะขี้เกียจที่จะแบกไปไหนมาไหนด้วย เนื่องจาก โน๊ตบุ๊ค นั้นน้ำหนักที่มีอาจจะไม่หนักมากแต่เครื่องของมันอาจจะมีรูปร่างลักษณะค่อน ข้างที่จะไม่เล็กเลย เวลาจะแบกไปไหนมาไหนต้องยกๆ ไหนจะสาย ชาร์ตแบต ไหนจะตัวเครื่อง โน๊ตบุ๊ค อีก

แต่บางคนอาจจะ มีความจำเป็นที่ต้องใช้ทำงานก็น่าจะสะดวกกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ บ้าน แต่ถ้าหากถามถึงค่านิยมในการใช้งานระหว่างคอมพิวเตอร์กับโน๊ตบุ๊คในวัยเรียน ส่วนมากแล้วมักจะเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่ตั้งโต๊ะมากกว่า เพราะความเร็วของเครื่องและการพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะถนัดมือสะดวก มากกว่า สังเกตดูที่แป้นพิมพ์ของเครื่องโน๊ตบุ๊ค การใช้งานของมันหรือเวลาที่เราต้องมานั่งพิมพ์งาน หรือหาข้อมูลอะไรก็ตามจะไม่ถนัดมือเหมือนกับใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้นคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานโน๊ตบุ๊ค มักจะหาอุปกรณ์เสริมมาอย่างเช่น เม้าท์ หรือคีย์บอร์ดเสริมมา เพื่อการใช้งานจะได้สะดวกขึ้น แต่ถ้าหากเป็นช่วงเวลาของวัยคนทำงานบางกลุ่มก็จะเลือกใช้โน๊ตบุ๊คถ้าหากงาน ที่ทำอยู่ไม่มีความจำเป็นมากพอ ก็อาจจะเลือกใช้แต่คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ อยู่ที่ความสะดวกและเลือกใช้งานมากกว่า