compiter-pic

จริงหรือ ซีพียู เปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ นั้น จัดเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ในเรื่องของการทำงาน สูตรของอะไรต่างๆ

Read More
compiter-dark
compiter-more
compiter-ready
compiter-hitec copy