ประวัติคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประโยชน์ของการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

การดูแลทำความสะอาดคอมพิวเตอร์นั้น เราต้องเริ่มจากการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะทั้งภายในและภายนอก  อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ภายนอกเราก็เช็ดและทำความสะอาดด้วยการ ใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์  มาเช็ดและปัดฝุ่นออกเสียก่อน  แต่น้ำยาเช็ดทำวามสะอาดส่วนใหญ่แล้วนั้น  มักจะห้ามนำไปใช้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์  เพราะมันอาจจะทำให้หน้าจอนั้นเสียง่ายกว่าเดิมดังนั้น  หน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเช็ดด้วยผ้าธรรมดาเช็ดแบบปัดฝุ่นธรรมดาก็พอแล้ว  นอกจากการที่เราต้องดูแล อุปกรณ์ภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว  ภายในคอมพิวเตอร์ก็ต้องดูแลด้วยเช่นกัน การดูแลอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้น ก่อนที่เราจะทำความสะอาดนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสำรองข้อมูลสำคัญหรือถ้าเป็นไปได้  ก็สำรองข้อมูลทั้งหมด ของเราไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์  หรือ อุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลสำรองของเราไว้ได้ มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีอะไรรองรับ  เราก็สำรองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ก่อนหลังจากนั้น ทำความสะอาดแผงวงจร  อย่างน้อยเราควรทำ  2  ปี ครั้ง  เปิดฝาเครื่องออกจากนั้นใช้เครื่องเป่าลมหรือไดร์เป่าผม  จัดการเป่าฝุ่นออกให้หมด และ มาตรวจสอบฮาร์ดดิสก์  ในการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์นั้น  ควรทำอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้งในตรวจสอบฮาร์ดดิสก์นั้นต้องใช้โปรแกรมในการตรวจสอบ

เพราะฮาร์ดดิสก์คือที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องนั้นเอง   ขั้นตอนสุดท้ายคือ การตรวจสอบเช็คไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช็คดูแต่ในการตรวจสอบเช็คไวรัสนั้น  เราควรทำบ่อยๆและสังเกตคอมพิวเตอร์ของเราว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหม  ส่วนใหญ่แล้วเครื่องจะเริ่มช้าลงจนสังเกตได้เอง  ถ้าหากว่าเราหมั่นดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นนี้ ระยะการใช้งานของมันก็จะอยู่กับเราไปนานและสามารถใช้งานได้กว่าปกติ   ดังนั้นในเมื่อการรักษาดูแลทำความสะอาดไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย  เราควรหมั่นดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้ดีเพราะอย่างน้อยอายุการใช้งานของมันก็จะได้ทนทาน