ประโยชน์ของการทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

compiter-clean

การดูแลทำความ สะอาดคอมพิวเตอร์นั้น เราต้องเริ่มจากการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะทั้งภายในและภาย นอก อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ภายนอกเราก็เช็ดและทำความสะอาดด้วยการ ใช้น้ำยาเช็ดทำความสะอาดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ มาเช็ดและปัดฝุ่นออกเสียก่อน แต่น้ำยาเช็ดทำวามสะอาดส่วนใหญ่แล้วนั้น มักจะห้ามนำไปใช้กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพราะมันอาจจะทำให้หน้าจอนั้นเสียง่ายกว่าเดิมดังนั้น หน้าจอคอมพิวเตอร์ควรเช็ดด้วยผ้าธรรมดาเช็ดแบบปัดฝุ่นธรรมดาก็พอแล้ว นอกจากการที่เราต้องดูแล อุปกรณ์ภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ภายในคอมพิวเตอร์ก็ต้องดูแลด้วยเช่นกัน การดูแลอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ นั้น ก่อนที่เราจะทำความสะอาดนั้นเราจะต้องเริ่มจากการสำรองข้อมูลสำคัญหรือถ้า เป็นไปได้ ก็สำรองข้อมูลทั้งหมด ของเราไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ หรือ อุปกรณ์ที่สามารถเก็บข้อมูลสำรองของเราไว้ได้ มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีอะไรรองรับ เราก็สำรองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ก่อนหลังจากนั้น ทำความสะอาดแผงวงจร อย่างน้อยเราควรทำ 2 ปี ครั้ง เปิดฝาเครื่องออกจากนั้นใช้เครื่องเป่าลมหรือไดร์เป่าผม จัดการเป่าฝุ่นออกให้หมด และ มาตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ ในการตรวจสอบฮาร์ดดิสก์นั้น ควรทำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งในตรวจสอบฮาร์ดดิสก์นั้นต้องใช้โปรแกรมในการตรวจสอบ

เพราะ ฮาร์ดดิสก์คือที่เก็บข้อมูลภายในเครื่องนั้นเอง ขั้นตอนสุดท้ายคือ การตรวจสอบเช็คไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช็คดูแต่ในการตรวจสอบเช็คไวรัสนั้น เราควรทำบ่อยๆและสังเกตคอมพิวเตอร์ของเราว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหม ส่วนใหญ่แล้วเครื่องจะเริ่มช้าลงจนสังเกตได้เอง ถ้าหากว่าเราหมั่นดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นนี้ ระยะการใช้งานของมันก็จะอยู่กับเราไปนานและสามารถใช้งานได้กว่า ปกติ ดังนั้นในเมื่อการรักษาดูแลทำความสะอาดไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมาย เราควรหมั่นดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้ดีเพราะอย่างน้อยอายุการ ใช้งานของมันก็จะได้ทนทาน