3 อาการที่บอกว่าคอมพิวเตอร์เรากำลังเสีย

compiter-board

คอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องที่เราซื้อมาเมื่อเราใช้งานมันเป็นเวลานานก็อาจจะเสียได้เมื่อการ ใช้งานของคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นบางเครื่องอาจจะพังบางจุดบาง ส่วนแต่สามารถใช้งานได้อยู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ จะแบ่งสาเหตุของการเสียเป็น 5 กลุ่มอาการ ที่เราจะสามารถสังเกตอาการได้ ดังนี้

– เช็คเสียงลองเสียงตรวจสอบเสียงของเครื่องจากเสียง BEER CODE สังเกตได้ว่าเวลาที่เราเปิดเครื่องจะมีเสียงที่ดัง ปี๊ป 1 ครั้ง และเครื่องก็จะเปิดใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าหากว่ามันดังเกิน 1 ครั้งขึ้นไปและดังถี่ๆ สิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือรีบปิดเครื่องทันทีและนั้นแหระคือสิ่งที่กำลังบอกคุณ ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังมีปัญหา ต้องรีบนำไปเช็คสภาพเครื่องทันที
– สังเกตอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยดูจากข้อความที่ขึ้นแจ้งเตือนบน หน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาการแบบนี้เราจะสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าสาเหตุที่คอมมีปัญหานั้นมาจาก จุดไหนบริเวณไหนเพราะมันจะขึ้นบอกจุดบอกตำแหน่งที่กำลังเกิดปัญหาอยู่ว่า ตอนนี้คอมพิวเตอร์เรากำลังมีปัญหาตรงไหนอยู่ ซึ่งการแจ้งเตือนแบบนี้ดีอย่างคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาจุดหรือตำแหน่งที่ เสียและกำลังมีปัญหา จะได้แก้ไขถูกจุด
– เช็คหรือตรวจสอบอาการผิดปกติของคอมพิวเตอร์โดยการระบุอุปกรณ์ได้เลย ปัญหาที่เกิดในกรณีแบบนี้คืออาการที่เราอาศัยความเคยชิน หรือมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทำให้เรารู้สึกได้เลยจากอาการแรกๆ ว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไร
ทั้ง 3 วิธีนี้ เป็นวิธีที่หลายคนอาจจะเคยใช้และคุ้นเคยกันดี แต่สำหรับคนที่ไม่เคยได้รู้บอกเลยว่าถ้าเรารู้ไว้หัดสังเกตไว้ อย่างน้อยเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะไม่ต้องเสี่ยงกับ การพังแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขยากกว่าเดิม อย่างน้อยรู้จุดรู้ตำแหน่งรู้ที่มารู้ที่ไปว่า สาเหตุมันอยู่ที่ไหนจะได้แก้ถูกจุดไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแก้ไขที่ผิดตำแหน่ง ผิด