ประวัติคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

3 อาการที่บอกว่าคอมพิวเตอร์เรากำลังเสีย

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เราซื้อมาเมื่อเราใช้งานมันเป็นเวลานานก็อาจจะเสียได้เมื่อการใช้งานของคอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานที่มากขึ้นบางเครื่องอาจจะพังบางจุดบางส่วนแต่สามารถใช้งานได้อยู่  เครื่องคอมพิวเตอร์ จะแบ่งสาเหตุของการเสียเป็น  5  กลุ่มอาการ  ที่เราจะสามารถสังเกตอาการได้  ดังนี้

-    เช็คเสียงลองเสียงตรวจสอบเสียงของเครื่องจากเสียง   BEER  CODE  สังเกตได้ว่าเวลาที่เราเปิดเครื่องจะมีเสียงที่ดัง ปี๊ป  1  ครั้ง และเครื่องก็จะเปิดใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าหากว่ามันดังเกิน  1  ครั้งขึ้นไปและดังถี่ๆ สิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือรีบปิดเครื่องทันทีและนั้นแหระคือสิ่งที่กำลังบอกคุณว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังมีปัญหา ต้องรีบนำไปเช็คสภาพเครื่องทันที
-    สังเกตอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยดูจากข้อความที่ขึ้นแจ้งเตือนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์  ซึ่งอาการแบบนี้เราจะสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าสาเหตุที่คอมมีปัญหานั้นมาจากจุดไหนบริเวณไหนเพราะมันจะขึ้นบอกจุดบอกตำแหน่งที่กำลังเกิดปัญหาอยู่ว่า ตอนนี้คอมพิวเตอร์เรากำลังมีปัญหาตรงไหนอยู่  ซึ่งการแจ้งเตือนแบบนี้ดีอย่างคือไม่ต้องมานั่งเสียเวลาหาจุดหรือตำแหน่งที่เสียและกำลังมีปัญหา จะได้แก้ไขถูกจุด
-    เช็คหรือตรวจสอบอาการผิดปกติของคอมพิวเตอร์โดยการระบุอุปกรณ์ได้เลย  ปัญหาที่เกิดในกรณีแบบนี้คืออาการที่เราอาศัยความเคยชิน  หรือมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนทำให้เรารู้สึกได้เลยจากอาการแรกๆ ว่าสาเหตุนั้นมาจากอะไร 
ทั้ง 3 วิธีนี้ เป็นวิธีที่หลายคนอาจจะเคยใช้และคุ้นเคยกันดี  แต่สำหรับคนที่ไม่เคยได้รู้บอกเลยว่าถ้าเรารู้ไว้หัดสังเกตไว้ อย่างน้อยเครื่องคอมพิวเตอร์เราก็จะไม่ต้องเสี่ยงกับ การพังแบบชนิดที่ว่าไม่สามารถแก้ไขได้หรือแก้ไขยากกว่าเดิม อย่างน้อยรู้จุดรู้ตำแหน่งรู้ที่มารู้ที่ไปว่า สาเหตุมันอยู่ที่ไหนจะได้แก้ถูกจุดไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแก้ไขที่ผิดตำแหน่งผิด