ประวัติคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ความสำคัญของคอมพิวเตอร์กับสังคมปัจจุบัน

สังคมในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ในวัยทำงานหรือวัยเรียนและวัยต่างๆ มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันในเนื่องจากโอกาสต่างๆ เช่น การสื่อสารหรือสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่เก็บข้อมูลและการค้าขายแบบออนไลน์  เป็นต้น อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกอีกอย่างว่าคอมพิวเตอร์เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกที่มีความสามารถประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมากใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งสังคมในปัจจุบันนำมาใช้ในการทำงานกับสื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่และเป็นที่ตอบรับอย่างมากเพราะช่วยประหยัดเวลา  สะดวก รวดเร็ว เนื้อหาข้อความถูกต้อง จึงเป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานแต่คอมพิวเตอร์เองต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ส่วนข้อดีจะเป็นความประหยัดเวลากับเนื้อหาข้อความที่ถูกต้องชัดเจน ส่วนข้อเสียก็คือถ้าใช้งานคอมพิวเตอร์มากจนเกินไปอาจทำให้เสียสายตาได้เมื่อจ้องเป็นเวลานานอย่างน้อย  2  ช.ม.ต่อวันหรือมากที่สุดไม่เกิน  4 - 6  ช.ม.ต่อวัน เพราะการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์ซึ่งบางคนก็ไม่สามารถหลีกลี่ยงได้ ซึ่งการทำงานจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเนื่องจากอาจจะต้องทำในโปรแกรม   Microsoft office  หรือโปรแกรมอื่นๆ ของแต่ละอาชีพและการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป จึงนับได้ว่าในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยได้ทำการคิดค้นเพิ่มเวอร์ชันในการใช้งานให้มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น มีการอัพเดตลอดเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงที่ขาดไม่ได้เลยคือการประหยัดพลังงาน ในการเลือกคอมพิวเตอร์ที่พอเหมาะกับวัยควรจะดูจากการงานที่จะทำเพราะบางคนจะใช้ทำงานโดยโปรแกรม  Microsoft office  เท่านั้น จึงเหมาะกับเครื่องที่พกพาง่าย คือ  NOTEBOOK  ส่วนบางคนที่จำเป็นต้องใช้หลายๆอย่างในการทำงาน จึงเหมาะกับเครื่องที่ใช้งานได้หนักและทำได้หลากหลาย คือ คอมพิวเตอร์ ดังนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน  เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคได้ทำประโยชน์ในการใช้งานต่างๆ ทั้งความปลอดภัย ความถูกต้อง การสื่อสารสนทนาภาษา ความบันเทิง เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต