ความสำคัญของคอมพิวเตอร์กับสังคมปัจจุบัน

compiter-red

สังคมในยุค ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ในวัยทำงานหรือวัยเรียนและวัยต่างๆ มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันในเนื่อง จากโอกาสต่างๆ เช่น การสื่อสารหรือสนทนาผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อการเรียนการสอน ที่เก็บข้อมูลและการค้าขายแบบออนไลน์ เป็นต้น อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกอีกอย่างว่าคอมพิวเตอร์เป็นที่รู้จักกัน ทั่วโลกที่มีความสามารถประสิทธิภาพสูงเป็นอย่างมากใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งสังคมในปัจจุบันนำมาใช้ในการทำงานกับสื่อการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่และ เป็นที่ตอบรับอย่างมากเพราะช่วยประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว เนื้อหาข้อความถูกต้อง จึงเป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานแต่คอมพิวเตอร์เองต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อ เสีย ส่วนข้อดีจะเป็นความประหยัดเวลากับเนื้อหาข้อความที่ถูกต้องชัดเจน ส่วนข้อเสียก็คือถ้าใช้งานคอมพิวเตอร์มากจนเกินไปอาจทำให้เสียสายตาได้เมื่อ จ้องเป็นเวลานานอย่างน้อย 2 ช.ม.ต่อวันหรือมากที่สุดไม่เกิน 4 – 6 ช.ม.ต่อวัน เพราะการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์ซึ่งบางคนก็ไม่สามารถหลีกลี่ยงได้ ซึ่งการทำงานจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเนื่องจากอาจจะต้องทำใน โปรแกรม Microsoft office หรือโปรแกรมอื่นๆ ของแต่ละอาชีพและการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป จึงนับได้ว่าในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปพัฒนา เทคโนโลยีให้ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้ทำการคิดค้นเพิ่มเวอร์ชันในการใช้งานให้มีความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น มีการอัพเดตลอดเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มทำงานช้าลงที่ขาดไม่ได้เลยคือการ ประหยัดพลังงาน ในการเลือกคอมพิวเตอร์ที่พอเหมาะกับวัยควรจะดูจากการงานที่จะทำเพราะบางคนจะ ใช้ทำงานโดยโปรแกรม Microsoft office เท่านั้น จึงเหมาะกับเครื่องที่พกพาง่าย คือ NOTEBOOK ส่วนบางคนที่จำเป็นต้องใช้หลายๆอย่างในการทำงาน จึงเหมาะกับเครื่องที่ใช้งานได้หนักและทำได้หลากหลาย คือ คอมพิวเตอร์ ดังนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์จึงจำเป็นอย่างมากในสังคมปัจจุบัน เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำยุคได้ทำประโยชน์ในการใช้งานต่างๆ ทั้งความปลอดภัย ความถูกต้อง การสื่อสารสนทนาภาษา ความบันเทิง เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต