ประวัติคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อดีของคอมพิวเตอร์ที่คุณอย่ามองข้าม

ประโยชน์และข้อดีของคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั้นเราสามารถสังเกตได้เลยว่าจะมองได้ง่ายมากๆและที่สำคัญประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์นั้นจะชัดเจนมาก  โดยเราจะแบ่งประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์เป็น  2  ประเภท คือ 
-    ประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์  ทางตรง  คือ เราสามารถทำงานโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง  คอมพิวเตอร์ยังช่วยเรื่องงานของเราให้เสร็จออกมาได้รวดเร็วมากกว่าการใช้มือเขียนอีกด้วย  คอมพิวเตอร์สามารถป้อนข้อมูลงานเก็บข้อมูลงานสำคัญต่างๆของเราไว้ได้ด้วย  ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีโปรแกรมที่สามารถช่วยเราให้คำนวณได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  ถือว่าคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นต่อส่วนใหญ่ ของตามสถานที่ทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานที่ไหนก็ตามมักจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ช่วยงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น  เพราะการทำงานของมันนั้นสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆ ของการทำงานได้เป็นอย่างดี
-    ประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์  ทางอ้อม  คือ เราสามารถนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการหาข้อมูลต่างๆ และเรายังสามารถติดตามข่าวสารงานบันเทิงต่างๆได้เป็นอย่างดี  ประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ทาง อ้อม  นั้น  คือ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในวัยต่างๆ และในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเกมส์ออนไลน์หรือ เกมส์ออฟไลน์ก็ตาม
ประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ทั้ง  2  ประเภทนั้น ไม่ว่าจะเป็น ประโยชน์ที่ได้จากทางตรง หรือ ประโยชน์ที่ได้จากทางอ้อมก็ตาม ถ้าหากเราไม่ได้แยกประโยชน์นั้น มันยังมีส่วนช่วย ในเรื่องของข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วอย่างมาก  นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองได้อีกด้วย อย่างเช่น การผ่อนคลายความเครียดด้วยการเปิดเพลง  หรือ อาจจะเปิดหนังดู เพื่อผ่อนคลายความเครียด   แต่บางคนและเป็นเสียส่วนใหญ่ด้วยที่มักจะใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ด้วยการเล่นเกมส์ แต่ก็นับว่าเป็นประโยชน์ทางตรงอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนอกจากนี้ บางคนยังใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ด้วยการ ทำรายได้เล็กๆน้อยๆ เข้ากระเป๋าตัวเอง  นี่สิคือการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้คุ้มค่า