ข้อดีของคอมพิวเตอร์ที่คุณอย่ามองข้าม

compiter-show

ประโยชน์และ ข้อดีของคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั้นเราสามารถสังเกตได้เลยว่าจะมองได้ง่ายมากๆและ ที่สำคัญประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์นั้นจะชัดเจนมาก โดยเราจะแบ่งประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์เป็น 2 ประเภท คือ
– ประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ ทางตรง คือ เราสามารถทำงานโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง คอมพิวเตอร์ยังช่วยเรื่องงานของเราให้เสร็จออกมาได้รวดเร็วมากกว่าการใช้มือ เขียนอีกด้วย คอมพิวเตอร์สามารถป้อนข้อมูลงานเก็บข้อมูลงานสำคัญต่างๆของเราไว้ได้ ด้วย ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะมีโปรแกรมที่สามารถช่วยเราให้คำนวณได้ง่ายและ สะดวกมากขึ้น ถือว่าคอมพิวเตอร์นั้นจำเป็นต่อส่วนใหญ่ ของตามสถานที่ทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานที่ไหนก็ตามมักจะมีคอมพิวเตอร์ไว้ช่วยงาน เพื่อการทำงานที่สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เพราะการทำงานของมันนั้นสามารถช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆ ของการทำงานได้เป็นอย่างดี
– ประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ ทางอ้อม คือ เราสามารถนำคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการหาข้อมูลต่างๆ และเรายังสามารถติดตามข่าวสารงานบันเทิงต่างๆได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ที่ได้จากคอมพิวเตอร์ทาง อ้อม นั้น คือ ได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ในวัยต่างๆ และในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเกมส์ออนไลน์หรือ เกมส์ออฟไลน์ก็ตาม
ประโยชน์ที่ ได้จากคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ประเภทนั้น ไม่ว่าจะเป็น ประโยชน์ที่ได้จากทางตรง หรือ ประโยชน์ที่ได้จากทางอ้อมก็ตาม ถ้าหากเราไม่ได้แยกประโยชน์นั้น มันยังมีส่วนช่วย ในเรื่องของข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วอย่างมาก นอกจากนี้ยังสามารถสร้างความบันเทิงให้กับตัวเองได้อีกด้วย อย่างเช่น การผ่อนคลายความเครียดด้วยการเปิดเพลง หรือ อาจจะเปิดหนังดู เพื่อผ่อนคลายความเครียด แต่บางคนและเป็นเสียส่วนใหญ่ด้วยที่มักจะใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ด้วยการ เล่นเกมส์ แต่ก็นับว่าเป็นประโยชน์ทางตรงอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนอกจากนี้ บางคนยังใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ด้วยการ ทำรายได้เล็กๆน้อยๆ เข้ากระเป๋าตัวเอง นี่สิคือการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้คุ้มค่า