Latest News
compiter-legeng

คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 กับสิ่งที่คุณไม่รู้

คอมพิวเตอร์ จัดเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน ที่มีมาเป็นยุคสมัยต่อๆกันมา …
Read More
compiter-light

คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 กับบางสิ่งที่ต้องรู้

เป็นอีกหนึ่ง เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นเลื่อยๆ ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น …
Read More
compiter-pic

จริงหรือ ซีพียู เปรียบเสมือนสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ นั้น จัดเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่ค่อนข้างมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก …
Read More
compiter-dark

รู้เปล่า คอมพิวเตอร์ยุคที่ 6 มีขึ้นมาแล้วนะ

คอมพิวเตอร์ นั้น ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เราจะรู้กันว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีทั้งหมดถึง 5 ยุค …
Read More
compiter-more

เมาส์ อุปกรณ์สำคัญของคอมพิวเตอร์

เครื่อง คอมพิวเตอร์นั้น เป็นเทคโนโลยีสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก …
Read More
compiter-ready

มาดูกัน คุณรู้จัก คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 ดีแค่ไหน

คอมพิวเตอร์ นั้น จัดเป็นอีกหนึ่งสิงประดิษฐ์ที่มีมานานแล้ว โดยจะมีการพัฒนากันเป็นยุคๆ จนถึงในยุคปัจจุบัน …
Read More
compiter-hitec copy

ค่านิยมระหว่างคอมพิวเตอร์กับโน๊ตบุ๊ค

เมื่อ เทคโนโลยีได้เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานของคนเราทำให้เกิดความสะดวกสบาย …
Read More
compiter-keyboard

คีย์บอร์ด อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ของเครื่องคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ นั้น จัดเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ …
Read More
IT Video
Computer Video